Regler för renoveringar

Nedanstående regler gäller från 2024-01-16 och ersätter tidigare regler för renovering i Brf Signalen 1.

Allmänna regler

Ändringar som t ex målning och tapetsering kan du utföra utan styrelsens godkännande. Hit hör även byte av tvätt- och diskmaskin och blandare i kök och badrum.

Spiskåpor i kök får bytas mot liknande modell med spjäll, också där spjället är motordrivet. Fläktkåpa med inbyggd motordriven fläkt är inte tillåten.

Observera dock att du som medlem är fullt ansvarig för att arbetet är utfört av fackman.

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar/renovering i din lägenhet måste du ansöka och få godkänt av styrelsen innan ändringar påbörjas. Ansökan om renovering kan ta 1-2 månader att behandla och du får inte påbörja arbetet utan styrelsens medgivande.

Föreningen förbehåller sig rätten att kräva besiktning av oberoende part när arbetet är genomfört.

Styrelsens godkännande krävs för följande åtgärder:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion t .ex en bärande vägg
  • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme , ventilation och vatten eller tätskikt i badrum, byte av kakel/golvklinker eller golvvärmekabel. Även ändringar av ledningar som föreningen ansvarar för t.ex. fastighetens elcentral.
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten, t ex ändrad planlösning.

Övriga regler

Om arbetet inte utförts fackmässigt av hantverkare med korrekt behörighet eller om oberoende besiktning inte utförts vid större renovering kan bostadsrättsinnehavaren komma att krävas på föreningens självrisk (2 prisbasbelopp, ca 115 000 kr för år 2024) vid en eventuell skada.

Föreningens trivselregler ska följas.

Innan arbete som medföljer oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag i porten sättas upp i husets entré helst en vecka innan som visar vilken lägenhet som renoveras och under vilken tid som arbetet pågår.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att byggavfallet forslas bort. Det får inte läggas i föreningens soprum eller belamra trapphus. Storsäckar utanför entrén ska forslas bort senast 2 veckor efter arbetets avslutande.

Ansökan om renovering

Ansökan skickas in till styrelsen via formuläret nedan alternativs lämnas ansökan med motsvarande information i föreningens postfack på Anders Lundströms gata 9.

Här kommer snart ett formulär för att skicka in ansökan. Tills vidare kan du skicka in din ansökan till styrelsen@signalen1.se eller lämna den i föreningens postfack.

Tips o checklistor

Här hittar du inskannade ritningar på våra hus och lägenheter

I checklistan för renovering finns tips och råd och info om vilka behörigheter din hantverkare kan behöva


Har du frågor om renovering? Använd kontaktformuläret på hemsidan och ange att din fråga handlar om renovering.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!