Regler för renoveringar

Nedanstående regler för renoveringar gäller i Brf Signalen 1.

Allmänt

Alla renoveringar av kök och/eller badrum ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Detta gäller även nya medlemmar som renoverar innan inflyttning.

Alla renoveringar som omfattar rivning av eller flytt av väggar ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

Alla renoveringar som omfattar innertak, såsom sänkning av innertak, montering av spotlights med mera ska anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Om innertaket endast ska målas om behöver detta inte anmälas till styrelsen.

Renoveringar som endast omfattar ommålning och tapetsering behöver inte anmälas till styrelsen.

Vid alla renoveringar ska arbetet alltid utgå från ritningar över berörd lägenhet.

Här hittar du ritningar.

Renoveringar ska utföras fackmässigt och av behörig hantverkare

Vid alla renoveringar ansvarar medlemmen för att arbetet utförs fackmässigt och av hantverkare med korrekt behörighet för det arbete som ska utföras.

Att arbetet utförs fackmässigt innebär att det ska göras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler och enligt monteringsanvisningarna för samtliga material och produkter.

I checklista för renoveringar listas de behörigheter som kan vara aktuella för olika typer av arbeten.

Två typer av renoveringar

Större renovering

Vid större renovering krävs alltid att arbetet slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman. Besiktningen bekostas av medlemmen.

Exempel på ”större renovering” är renovering som berör:

  • tätskikt i badrum (t.ex byte av kakel/golvklinker)
  • nya rördragningar inom eller utanför vägg
  • flytt av avlopp
  • golvvärmekabel
  • flytta väggar/bygga nya

Vid ingrepp som inte går att slutbesiktiga t.ex. rördragning inom vägg, installation av golvvärmekabel, kan även en förbesiktning krävas.

Tänk även på att att inte slutbetala hantverkare som gjort jobbet innan det finns en godkänd slutbesikning.

Övrig renovering

För övrig renovering eller övriga ingrepp gäller grundreglerna om att medlemmen måste säkerställa att arbetet utförs fackmässigt och av hantverkare med korrekt behörighet.

Exempel på renovering/ingrepp som inte omfattas av kravet på oberoende besiktning är:

  • byte av blandare i kök eller badrum
  • byte av vitvaror (t.ex. tvättmaskin & diskmaskin)

Är min renovering att betrakta som ”större renovering”

Om du är osäker på om den renovering du avser göra är att betrakta som en större renovering och omfattas av kravet på oberoende besiktning eller inte – kontakta styrelsen för en bedömning.

När du ska anlita en hantverkare..

För att underlätta har föreningen tagit fram en checklista. I denna finns tips och råd kring vad som är viktigt att tänka på när du ska anlita en hantverkare.

Medlems ansvar vid eventuell vattenskada

Föreningen har enligt stadgarna §27 rätt att kräva att förändringar i lägenheten utförs fackmässigt och att ev. besiktning genomförs.

Om arbetet inte utförts fackmässigt av hantverkare med korrekt behörighet eller om oberoende besiktning inte utförts vid större renovering kan bostadsrättsinnehavaren komma att krävas på föreningens självrisk vid en eventuell vattenskada.


Har du frågor om renovering eller vill anmäla din renovering? Använd kontaktformuläret på hemsidan och ange att din fråga handlar om renovering.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!