Winter is coming..

De höga elpriserna är på allas läppar denna höst. Oron inför vinterns elräkningar är stor hos många, kanske främst hos villaägare. Men även vi som bor i lägenheter kan spara stora summor åt oss själva och brf:en genom att bli mer energismarta.

Vår förening har ett avtal med bundet elpris fram till slutet på 2023 och tack vare det blir vi kortsiktigt inte så påverkade av uppgången i elpriserna.

Men på sikt kommer vi troligtvis att få väsentligt högre kostnader. För att förstå vad de höga energipriserna innebär för vår förening och för dig som medlem behöver vi först titta lite på hur energiförbrukningen ser ut i vår bostadsrättsförening.

Föreningens energikostnader består av två poster:

  • El och
  • Fjärrvärme

Bli energismart i vinter!!

Ta mig direkt till spartipsen


El

Vi förbrukar tillsammans ca 350 000 kWh el om året. Tack vare solpanelerna på våra tak producerar vi ca 65 000 kWh el om året. Det betyder att vi köper knappt 300 000 kWh el om året.

Bilden nedan visar vår elförbrukning de senaste åren. Notera att 2017 inte är uppgifter för ett komplett år. 2022 är också lågt då det bara avser perioden jan-augusti. Anledningen att stapeln för 2021 är lägre än tidigare år är vår solcellsanläggning som resulterat i att vi köpt mindre el.

Inköpt el 2017-2021

75% av den el vi använder förbrukas i våra lägenheter. Elförbrukningen för varje lägenhet läses av månadsvis och faktureras till dig som medlem i efterhand.

Cirka 25% av den all el vi gör av med förbrukas i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus osv. Tack vare att vi installerade LED-belysning i gemensamma utrymmen har vi sänkt förbrukningen i gemensamma utrymmen märkbart. Denna gemensamma delen av elkostnaderna betalar föreningen själv (och medlemmarna indirekt via månadsavgiften).

Vi har just nu ett bundet elavtal med ett energipris på 44 öre/kWh (YIPEEE!). Till det kommer nätavgifter och diverse andra avgifter som innebär att det effektiva priset per kWh blir högre. Vi har i dagsläget en årlig total kostnad för el på ca 350 000 kr.

Det avtalet vi har med bundet elpris sträcker sig till slutet av 2023. Våra elkostnader kommer sannolikt att stiga väsentligt när detta avtal tar slut och vi får ett nytt avtal.

Ett högre elpris kommer dels att märkas via en högre eldebitering på varje medlems elräkning, men också på högre kostnader för föreningen för den del av elen som är ”gemensam förbrukning”.

Fjärrvärme

Fjärrvärme (varmvatten och värmen i våra element) debiteras inte ut till medlemmarna utan betalas istället indirekt via medlemsavgiften.

Vi förbrukar tillsammans varje år ca 850-900 MWh fjärrvärme. Med ett snittpris för 2022 på 70 öre/kWh motsvarar detta en kostnad på ca 630 000 kr.

Trenden under de senaste 5 åren är att vår fjärrvärmeförbrukning sakta ökar. Fjärrvärmepriset har även det sakta stigit under dessa år. Vi ser inte den dramatiska ökningen som vi sett hos elpriserna under hösten 2022, men det finns anledning att tro att fjärrvärmepriserna kommer fortsätta höjas.

BRF Signalens fjärrvärmeförbrukning 2015-2021

Om fjärrvärmepriset stiger till 1 kr/kWh ökar våra kostnader med 250 000 kr, skulle det skulle stiga till 1,50 kr/kWh ökar våra kostnader med ca 700 000 kr.

Om de höga elpriserna håller i sig och fjärrvärmen fortsätter bli dyrare kommer föreningen att behöva höja månadsavgifterna. Det finns därför anledning att hjälpas åt att hålla ner på såväl el som fjärrvärmeförbrukningen!

10+2 enkla tips för att bli energismart

Eftersom merparten av såväl el- som fjärrvärmeförbrukning sker i våra lägenheter finns den största besparingspotentialen där. Här är tolv konkreta tips på hur du kan minska elanvändningen.

(tipsen är hämtade från i huvudsak Energimyndighet. Titta gärna på deras hemsida för mer tips och råd)

EXTRATIPS1: Undvik att använda golvvärmen i badrummet – golvvärmen drar väldigt mycket el och om den är på konstant är det lätt den största förbrukaren av el i din lägenhet. 

EXTRATIPS2: Få koll på din egen elförbrukning – alla medlemmar kan få en inloggning där du kan följa elförbrukningen i din lägenhet dag för dag. Du kan också jämföra sig mot andra lägenheter. Detta är ett bra sätt att få en känsla för hur mycket el olika saker man har hemma förbrukar och bygga en insikt i vad man kan göra för att hålla nere sin förbrukning.
Ansök om inloggning här..

Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna. 

Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.

Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt. 

Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.

Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden. 

Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används. 

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning. 

Duscha kortare tid –halverar du din duschtid så halverar du också energi- och vattenförbrukningen.

Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

Spelar det nån roll vad jag gör?

Ibland kan man ju känna att man inte kan påverka så mycket och att de små besparingar man gör inte spelar nån större roll. Men faktum är att det inte alls är sant och att det finns mycket varje medlem kan göra.

Bilden nedan visar elförbrukningen i våra lägenheter i en vintermånad (februari 2022). Varje stapel motsvarar en anonym lägenhets förbrukning. Den lägenhet som förbrukar minst el använder ca 60 kWh under månaden. Den lägenhet som använder mest el använder 1300 kWh.

Detta visar ju tydligt att det finns möjlighet att både använda väldigt lite el – likväl som det finns möjlighet att använda väldigt mycket el. Skillnaden i hur mycket el varje lägenhet använder är i stor utsträckning upp till varje medlem!

Jämförelse av elförbrukning i våra lägenheter januari 2022 (hämtat från Infometric)

Vi kan inte följa fjärrvärmeförbrukning per lägenhet på samma sätt, men sannolikt ser bilden likartad ut och det finns förmodligen stora möjligheter för många att hjälpa till att sänka vår fjärrvärmeförbrukning.

© 2023 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!