Allmänt

Att hyra ut i andra hand innebär att bostadsrättsinnehavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt.

Bostadsrättsinnehavaren/medlemmen svarar alltid för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna eller på annat sätt missköter sig kan det ytterst medföra att medlemmen utesluts ur föreningen och förlorar sitt medlemskap.

Innan du bestämmer dig för att hyra ut i andra hand är det bra att du först först undersöker vad detta innebär. Bra information kan hittas på Hyresnämndens hemsida.  

Hyreskontrakt för uthyrningen ska upprättas. Exempel på hyreskontrakt finns längst ner på denna sida.

Ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning

När du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska en ansökan skickas till styrelsen. Det är styrelsen som lämnar tillstånd till andrahandsuthyrningen.

Ansökan ska lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan uthyrning. Ansökningsblankett hittar du längst ner på denna sida.

För att styrelsen ska kunna behandla en förfrågan vill styrelsen även ha en kopia på hyreskontraktet. Detta bl.a. för att veta vilka som kommer att hyra lägenheten och se att förhyrningen enbart gäller max ett (1) år.

När är det tillåtet att hyra ut i andra hand?

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning i max ett (1) år i taget samt under förutsättning att medlemmen har giltigt skäl för andrahandsuthyrningen.

Exempel på sådana skäl är till exempel studier eller arbete på annan ort, längre utlandsvistelse och särskilda familjeförhållanden såsom exempelvis inledande av ett samboförhållande. Vill medlem hyra ut på längre tid än ett år ska en ny förfrågan ställas till styrelsen efter ett år.

Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa så godtas inte alla skäl. Till exempel brukar det inte vara godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Korttidsuthyrning via Airbnb är inte tillåten.

Om föreningen skulle neka din ansökan kan du vända dig till hyresnämnden för att få din ansökan prövad där. Om Hyresnämnden ger dig rätt får du hyra ut din bostad baserat på detta beslut, trots bostadsrättsföreningens nekande.

Om lägenhet uthyres utan styrelsens samtycke kan lägenheten förverkas dvs föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren  till avflyttning.  Tillstånd krävs också  också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga föreningen om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Avgift för andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar har föreningen rätt att att ta ut en avgift om högst 10% av prisbasbeloppet (som är 47 300 kr för år 2020). Brf Signalen tar därmed ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning som för år 2020 är 4 700 kr per år.

Om uthyrningstiden är kortare än 1 år reduceras avgiften med de antal månader som uthyrningen avser.

Allmänna regler om andrahandsuthyrning

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.


Dokument
Ansökan om andrahandsuthyrning
Hyreskontrakt för andrahandsuthyrning

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!