Varför energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller flerbostadshus, lokaler, specialbyggnader större än 1000 m2 samt villor vid försäljning och uthyrning. Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av så kallade växthusgaser. Från och med den 1 januari 2014 visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i en skala från A till G.

Föreningens energiförbrukning

Enligt vår energideklaration har våra fastigheter en energiförbrukning på 105 kWh/m² och år, vilket ger en energiklass på D.

Lagkravet på nybyggda fastigheter är att energiförbrukningen inte får överstiga 85 kWh/m² och år.

Detta är acceptabelt men en bit ifrån bra.

Vår senaste energideklaration är gjord 2019 och den är giltig till 2029.

Detaljerade energideklarationer per byggnad

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!