Extrastämma 2020-01-22

Föreningen höll en extrastämma 2020-01-22 för att presentera och fatta beslut om ett förslag att sätta upp solpaneler på våra tak.

På ordinarie föreningsstämma förra året fanns en motion om att utreda frågan om att investera i solpaneler. Stämman bestämde då att tillsätta en arbetsgrupp. Nu har arbetsgruppen kommit fram till ett förslag. På extrastämman presenterade arbetsgruppen detta förslag. Förslaget innebär i korthet att vi går vidare och installerar solpaneler på ett antal av taken på våra 4 hus.

Många deltog på extrastämman (37 lägenheter var representerade) och det såväl under som efter arbetsgruppens presentation ställdes mycket frågor.

Omröstning och beslut

När alla frågor var ställda gick stämman till beslut. Beslut skedde genom omröstning där alla röstberättigade kunde rösta JA eller NEJ till att gå vidare med en installation av solpaneler.

Stämman beslutade att gå vidare enligt arbetsgruppens förslag. Omröstningen gav 35 röster för att gå vidare med en installation och 2 röster emot.

Fortsatt arbete

Styrelsen kommer nu att ansöka om solcellsbidrag samt byggtillstånd och ingå ett avtal med den föreslagna leverantören av solpaneler.

Installationen beräknas ske innan sommaren 2020.

Styrelsen, Brf Signalen1 

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!