Städning garage 

Garagestädning (såväl i garage som på taket) kommer genomföras 22/4. Tänk på att flytta bort din bil från garaget denna dag.  

Ny avgift för andrahandsuthyrning 

Föreningens stadgar ger föreningen rätt att ta ut en extra avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp (som är 47 300 kr år 2020), dvs 4 700 kr för 2020.

Avgiften kommer att börja tas ut på nya uthyrningar med start 2020-07-01.  

Moms på hushållsel 

Efter en dom i Högsta Domstolen är bostadsrättsföreningar nu skyldiga att redovisa moms på el och vatten som inte ingår i avgiften till föreningen och som debiteras efter individuell förbrukning. På grund av detta kommer moms att redovisas på elavräkningen på din avgiftsavi från Fastum.

Detta innebär ingen höjd kostnad för dig som medlem (orsaken till detta är att tidigare så har elpriset fördelats ut med moms inkluderad, nu kommer vi istället att fördela ut elpriset exkl moms och lägga moms på det).  

Rensning av övergivna cyklar 

Vissa av våra cykelrum är överfulla. Vi kommer därför göra en ny rensning av övergivna cyklar. Alla cyklar kommer märkas upp med ett band. Du tar bort bandet från din/dina cyklar.

Cyklar som efter angivet datum har kvar sitt band kommer betraktas som övergivna och flyttas undan till ett sällancykelrum för att efter ytterligare en period bortskänkas.  

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!