Installation av solpaneler 

Vi har nu fått bygglov för vår installation och leverantören Svea Solar kommer att starta installationen fredag 26/6. Installationen kommer att pågå cirka 4 veckor. Under denna period kommer ni att se installatörer röra sig runt våra hus och på våra tak.  

Installatörerna kommer att använda vår föreningslokal för att ha tillgång till rastutrymme och toa. Det betyder att under denna period kommer inte föreningslokalen vara tillgänglig för bokning.  

Cykelrensning 

Cykelrensning har genomförts. Ett drygt 10-tal cyklar som verkar sakna ägare har flyttats undan från cykelrummen. Om du glömt att ta bort bandet från din cykel och den flyttats av misstag kan du kontakta Sture Eckeskog.  

LED-lampor i våra trapphus 

En förbluffande hög underhållskostnad i föreningen är byte av lampor i våra trapphus. För att spara såväl på elförbrukning som på lampbyten kommer vi att byta till LED-lampor i våra trapphus. Installationen kommer att ske under eller strax efter sommaren. Leverantören heter ”Hållbar Energi”.  

Omsättning av lån 

Föreningen har satt om ett av sina lån per 1/6 2020. Det nya lånet är bundet på 5 år och har en ränta på 0,89%. Ihop med att lånet omsattes amorterade föreningen 500 tkr.  

Trädgård 

Nya växter har planterats utanför våra 4 portar. För att dessa ska ha en chans att överleva har vi avtalat med vår trädgårdsfirma att de sköter vattning över sommaren. Även de runda landen som finns mellan vissa av våra hus kommer att ses över.  

Städdag 

Föreningen kommer att ha städdag 26:e augusti. Mer info och anmälningslistor kommer i mitten av augusti.  

Information om andrahandsuthyrning

Informationen på vår hemsida om andrahandsuthyrning har uppdaterats och förbättrats. På sidan finns nu även mallar för:

  • ansökan till styrelsen om andrahandsuthyrning
  • hyreskontrakt för andrahandsuthyrning

Uppdaterad info om andrahandsuthyrning

Övrigt 

Föreningen har en kolgrill, hopfällbara stolar och bord samt en högtryckstvätt som medlemmarna kan låna. Om du vill låna kontakta någon av oss som sitter i styrelsen (lista med namn finns i portarna).  

Nu är det snart sommar och semestrar. I grannsamverkans anda är det bra om du meddelar en granne eller någon i huset att du är borta och kanske även ber någon att tömma ditt postfack.  

Styrelsen önskar alla en skön sommar!  

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!