Info från styrelsen 2021-03

Preliminärt datum för årsstämma 

Styrelsen siktar på att genomföra föreningens årsstämma 16 juni. Det är ännu osäkert om det är möjligt att genomföra en fysisk stämma, eller om denna kommer behöva ske digitalt (eller nån kombination av båda). Se även längst ner på sidan.  

Motioner till årsstämman 

Om du vill lämna in någon motion till årsstämman – tänk på att dessa behöver vara inlämnade i tillräckligt god tid för att de skall kunna tas med i kallelsen till stämman. I år betyder detta att motionen måste ha inkommit till styrelsen senast 17 maj.  

Ny portkod från 1 april 

Från 1 april kommer ny portkod att gälla (den gamla koden fortsätter gälla parallellt ca 1 månad). Du får information om den nya portkoden direkt i din brevlåda.   

Nertagning av skatbon (igen) 

Skatorna ökar i antal och har blivit något av ett problem. Vi tog ner skatbon i höstas och har tagit ner vårens nybyggen igen 22 mars. Styrelsen kommer också kontakta länsstyrelsen i Stockholms län för att höra om de kan göra något.  

Översyn av torkskåp 

Våra torkskåp i tvättstugorna fungerar inte optimalt. Styrelsen kommer att se till att det görs en översyn av dem.  

Nya regler för renovering 

Styrelsen har uppdaterat föreningens regler för renovering, framförallt i syfte att förtydliga i vilka fall det krävs att oberoende besiktning utförs vid renovering/ingrepp i lägenheten. Uppdaterade reglerna är utlagda på hemsidan.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!