Info från styrelsen 2021-10

Välkomna nya medlemmar!  

Vi välkomnar Johan Björkqvist som flyttar in i ALG15 den 1/11.  

Sophantering / ordning i soprummen 

Till och från lämnas saker i våra soprum som inte borde lämnats där..  

Avfall som inte kan placeras i något av våra kärl får inte lämnas i soprummen utan måste köras till en återvinningsstation (några exempel är t.ex. elsopor, möbler och heminredning, miljöfarligt avfall, bygg- och trädgårdsavfall). 

Om man har kartonger som är så stora att de inte får plats i kartongkärlet eller som tar så stor plats att de fyller upp kartongkärlet till stor del är det lämpligt att även köra dessa till återvinningsstation.  

Avfall får aldrig ställas utanför kärlen. Sånt som ställs utanför kärlen hämtas inte. Det finns också uppenbar risk att lösa sopor i soprummet medför att våra kärl inte töms alls.  

Jag vill veta mer:
Info på vår hemsida om sophantering i föreningen
Solna kommuns sida om avfall&återvinning

Ventilation och köksfläktar 

Vi upplever till och från problem med matos i trapphus och i andra lägenheter än de där man för tillfället lagar mat. Det är svårt att säga exakt vad detta kan bero på men en anledning kan vara att det finns lägenheter som har köksfläktar som suger/trycker ut luft i vårt ventilationssystem.  

Husens ventilationssystem är ett s.k. frånluftsystem som baseras på att det finns fläktar på vinden som suger ut luft och skapar undertryck i alla lägenheter. Luften sugs ut genom lägenheterna via ventiler som finns i toalett, klädkammare och via köksfläkten.  Ny luft utifrån kommer sedan in via ventiler ovanför våra element.  

Om det i någon lägenhet finns en köksfläkt som trycker ut luft i ventilationssystemet förstörs det naturliga undertrycket i systemet och det finns risk att matos trycks ut i någon annan lägenhet.  

På grund av detta är den enda fläkttyp som är tillåten i vår lägenhet en s.k. spiskåpa som inte har någon inbyggd fläkt. Alla former av tryckande köksfläktar är förbjudna.  

Om du har eller misstänker att du har en otillåten köksfläkt, kontakta styrelsen.  

Läs mer:
Utförlig artikel från Cylinda som beskriver fläkttyper och ventilationssystem

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!