Info från styrelsen 2022-03

Välkomna nya medlemmar!  

Inga nya medlemmar har flyttat in under senaste månaden.  

Lämna in motioner till stämman – senast 28/3 

Om du önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma 5 maj, skall du skriftligen anmäla ärendet till styrelsen. Sista datum att lämna in motioner är måndag 28/3. 

Om du vill skriva en motion tänk på följande:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.  
  • Observera att om du vill ta upp flera ämnen skall du skriva en motion för varje ämne. 
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.  
  • Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumenten för ett sådant beslut. 
  • Skriv under med ditt namn.  Lämna in din motion i föreningens postfack i Anders Lundströms gata 9.  

Inbrottsförsök och extra vaksamhet 

Dörren vid ALG13 har hittats uppställd två gånger och vi har haft en inbrottsförsök som lyckligt nog inte var framgångsrikt. Det är därför bra om alla är lite extra vaksamma en period.

Kontrollera gärna att ytterdörrar går i lås bakom dig. Var lite observant på okända personer i och kring våra hus. Om du är bortrest kan det vara bra att meddela en granne som kan ta hand om tidningar/post och se till att allt är som det ska.  

Skatbon i träden utmed Anders Lundströms gata 

Våren är här – i alla fall om man är skata. Det byggs för fullt på bon i en del av träden utmed Anders Lundströms gata. Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att än en gång ta bort skatbona i hopp att skatorna till slut ska tröttna och flytta någon annanstans. 

Beredskap och lagring av gasol hemma 

Många har den senaste tiden ökat sina förråd av mat, värme och vatten. Bra tips för detta finns hos MSB.

Förbered dig för kris (msb.se)

Tänk på att det finns begränsningar på hur mycket gasol man får förvara i en lägenhet. Inomhus får man inte ha gasolflaskor större än 5 liter. På balkongen max 30 liter. Gasol får inte förvaras i lägenhetsförråd. Mer info om detta finns också på MSB:s hemsida.  

Förvara gasol hemma (msb.se)

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!