Info från styrelsen 2022-09

Välkomna nya medlemmar!  

En lägenhet i ALG13 har bytt ägare och föreningen önskar de nya medlemmarna välkomna. För att undvika att publicera personuppgifter skriver vi inte ut några namn här, titta i infobladet i trapphuset för mer info.

Lämna inte ut vår portkod i onödan

Vi har snart nya, fräscha portkoder. För att undvika att de sprids och minska risken för stölder, tänk på att inte lämna ut vår portkod till personer som inte regelbundet behöver komma in i våra hus. Undvik därför i största möjliga mån att lämna ut portkoden till pizzabudet, Foodora, personer som ska hämta något som du säljer online osv.

Laddstolpar i garaget

Styrelsen utreder möjligheterna att installera fler laddplatser för elbilar i vårt garage.

Winter is coming – hur gör vi för att spara energi?

Föreningens energikostnader består av två poster, el och fjärrvärme. Föreningen har ett bundet elpris fram till slutet på 2023. När vi nästa år tecknar ett nytt avtal kommer sannolikt våra elpriser att stiga kraftigt. Vi räknar även med att priset för fjärrvärme kommer att stiga under det kommande året.

Vad gäller el har föreningen installerat solpaneler vilket gör att vi på helårsbasis producerar cirka 30% av den el vi använder själva. Vi har också bytt ut alla lampor i gemensamma utrymmen mot led-lampor. Vi bedömer att det finns ganska begränsad möjlighet för föreningen att på kort sikt göra några åtgärder som påtagligt sänker energikostnaderna.

Merparten av förbrukningen av såväl el som fjärrvärme sker inte i föreningens gemensamma utrymmen utan i respektive lägenhet. Som enskild medlem har du stora möjligheter att påverka vår totala energiförbrukning.

Läs mer: info och konkreta tips om hur du kan bidra till att hålla nere vår energiförbrukning

Målning på garagetaket

Linjerna för parkeringsplatserna på garagetaket var så slitna att de var svåra att se. Vi har nu målat nya linjer och parkeringsplatserna på garagetaket är nu snygga och prydliga igen.

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!