Info från styrelsen 2023-11

Höjd månadsavgift 2024

Styrelsen har haft budgetmöte och sett över kostnadsbilden för 2024. I budgeten ligger antaganden om att vi får höjda räntekostnader och höjda fjärrvärmekostnader. Det senaste årets inflation bidrar också till att föreningens kostnader ökar.

För att balansera intäkter och kostnader och göra ett nollresultat 2024 kommer därför månadsavgiften att höjas med 10% från och med 2024-01-01.

Omsättning av lån

Föreningen har ett lån på 11 Mkr som legat med rörlig ränta. Ihop med att lånet förföll 1/11 så bands lånet på 12 månader till en ränta på 4,75%. Samtidigt med detta amorterades lånet med 2 Mkr.

Temperatur i våra lägenheter

Nu sjunker temperaturerna ute och i viss mån också inne. Vi är alla olika och en del vill ha det lite varmare, andra tycker det är okej att ha det lite kallare. Högre innetemperatur betyder högre kostnader för föreningen (en ökning med 1 grad ger ca 5% högre fjärrvärmekostnader). Eftersom vi bor i hus som vi äger tillsammans kan alla inte få exakt så varmt man önskar, utan det innebär lite kompromisser.

Som medlem ska du inte ha under 20 grader i din lägenhet. Om du mäter temperaturen tänk på att mäta mitt i ett rum, ca 60 cm från golvet. Lägg inte termometern i ett fönster eller vid en yttervägg.

Det är ganska vanligt att den sprint som finns innanför elementets termostat fastnar och begränsar flödet i elementet. Ett enkelt sätt att åtgärda detta är att ”motionera termostaten”. Det gör du genom att vrida termostaten från fullt av till fullt på 3-4 gånger.

Akututryckningar för hissen

Om ingen sitter fast i hissen eller det är fråga om är en nödsituation ska reparation ske på närmaste vardag. Informera styrelsen omedelbart. En utryckning utanför ordinarie arbetstid kostar föreningen många extra tusenlappar

Tänd ett ljus och låt det (inte) brinna

Vi går mot mörker och advent och det är jättemysigt med levande ljus – men de är också en vanlig orsak till lägenhetsbränder.

Några tips är att inte lämna ljus oövervakade, att släcka ljusen innan du lämnar ett rum, inte ställa ljusen nära något annat brännbart och att använda ljusstakar som inte kan fatta eld.

Glöm inte heller att kolla batterier i dina brandvarnare och byta om det behövs!

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!