Info från styrelsen 2024-03

Save the date – städdag 28/5

Planerat datum för vårens städdag med tillhörande mingel är den 28/5. Anmälan kommer via en
lapp i trapphuset senare, men skriv gärna in datumet i kalendern redan nu.

Nu är det olagligt att hälla ut fett i avloppen

Nytt år, nya bestämmelser. Bland annat har vi fått en ändring i nåt som heter “avfallsförordningen” som nu kräver att vi har separat utsortering av allt bioavfall. Värt att notera är att det numer är ett lagbrott att hälla fett från matlagning i avloppet.

Vill du vara en laglydig medborgare (och undvika vite) ska du i första hand torka ur matfett ur pannorna med papper och slänga i restsoporna. Du kan även samla fett i en PET-flaska. Mindre mängder fett kan slängas i restsoporna, större mängder fett betraktas som farligt avfall och måste köras till en återvinningscentral.

Läs mer:
Info om hantering av matsopor från Solna Kommun
Praktiska tips från tidningen Land

Vår sopsortering där vi sorterar ut matavfall, glas, metall, plast, papper och kartong uppfyller i
övrigt reglerna så vi behöver inte göra några ytterligare ändringar.

Ordning i cykelrummen

Våra cykelrum är fulla till bristningsgränsen. Vi uppmanar därför alla som har annat än cyklar där (till exempel saker för vinterlek) att flytta dessa saker till sina respektive lägenhetsförråd.

Ordning i soprummen

Våra soprum är inte “grovsoprum” där man kan slänga vad som helst. Våra avtal om sophämtning inkluderar hushållssopor och hämtning av glas, metall, plast, papper och kartong. Inget annat. Om det finns andra saker i soprummen blir de stående då de som tömmer soporna inte befattar sig med dem. Detta gäller framförallt för alla typer av farligt avfall.

Avfall som inte kan lämnas i soprummen ansvarar varje medlem för att själv köra till återvinningscentral.

Om man har svårt att ta sig till någon av Solna kommuns återvinningscentraler finns en mobil miljöstation som kommer till Frösunda torg varannan torsdag. Det finns också en Returpunkt Solna i Solna Centrum där man kan lämna saker till återvinning eller återbruk.

Läs mer på Solna kommuns hemsida:
https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!