Info från styrelsen 2024-05

Föreningsstämma 28/5

Påminner om föreningsstämman 28/5. Hoppas att alla som har möjlighet att delta kommer. Eftersom vi bjuder på lätt förtäring vill vi att du anmäler dig på lappen som sitter jämte dörren i entrén. Om du glömt att anmäla dig kan du komma ändå, men du kan då inte räkna med att få något att äta.

Glöm inte heller att läsa igenom styrelsens förslag om ny gränsdragningslista vilket är den enda fråga som anmälts till stämman för beslut i år. Förslaget och nya gränsdragningslistan hittar du på vår hemsida.

Länk till inbjudan och agenda för årsmötet
Länk till förslag om ny gränsdragningslista

Ny ekonomisk förvaltare

Från och med 1 juli får vi en ny ekonomisk förvaltare. Vår nya förvaltare heter Nabo.
För dig som medlem kommer den mest påtagliga förändringen bli att månadsavgiften ska betalas till ett nytt konto. Du som har autogiro kommer behöva säga upp det och lägga upp ett nytt. Mer information kommer anslås i juni.

Framflyttad städdag

Eftersom årsstämman hamnade på det datum vi planerat ha städdag är städdagen uppskjuten tills vidare. Vi återkommer med nytt datum.

Omsatt lån

Ett av våra lån på 13 Mkr som legat med bunden ränta förfaller 2024-07-01. Styrelsen har tagit in offerter från ett antal låneinstitut. Det nya lånet kommer placeras med rörlig ränta (bunden 3 månader i taget). Räntan på nya lånet baseras på räntesatsen “Stibor 3 månader” med ett påslag på 0,34%. Stibor 3 månader ligger när det här skrevs på 3,77%.

Ihop med att vi omsätter lånet amorteras 1 Mkr så det nya lånet blir på 12 Mkr.

Cykelrensning

Våra cykelrum är fulla till bristningsgränsen. Vi kommer därför göra en ny cykelrensning. Alla cyklar kommer märkas upp med ett band eller liknande. De som äger en cykel tar bort bandet på den. När slutdatum passerat kommer “herrelösa” cyklar att placeras i ett sällancykelrum en period innan de slutligen skänks till en cykelåtervinning.

Mer information kommer anslås på dörrarna i cykelrummen ihop med att cyklarna märks upp.

Gå med i vår Facebook-grupp

Vi har en sluten facebookgrupp som bara är till för boende i föreningen. Syftet med denna är att informera och bidra till grannsamverkan. Gå gärna med!

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!