Max åtta deltagare vid uthyrning av gemensamhetslokaler


Den tillfälliga Covid-19 lagen trädde i kraft den 10 januari 2021, i samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta.

Begränsningsförordning som nu gäller innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av lokal för privat sammankomst får max åtta personer delta.

Reglerna gäller även för bostadsrättsföreningar som erbjuder uthyrning av lokal som t.ex gemensamhetslokal eller festlokal. Begränsningen om antal deltagare gäller vid exempelvis fester och andra sammankomster då socialt umgänge är huvudsyftet med sammankomsten. Styrelsesammanträden omfattas inte av förbudet.

Förordningen gäller till och med 30 september 2021.

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att förordningen efterföljs.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!