Uppdatering 2020-05:
Med tanke på att myndigheternas rekommendationer om stora folksamlingar och att hålla avstånd fortfarande gäller har styrelsen beslutat att ytterligare senarelägga årsstämman. Vi siktar nu på att stämman hålls efter sommaren.

Normalt sett brukar föreningens ordinarie årsstämma hållas i slutet av april/början på maj månad. Styrelsen har med anledning av det rådande smittspridningsläget i Stockholm beslutat flytta fram ordinarie föreningsstämma till tisdag den 16 juni. 

Enligt föreningens stadgar är vi skyldiga att hålla den ordinarie stämman innan utgången av juni månad.  

Vi är normalt inte över 50 deltagare på stämman, men styrelsen tycker ändå att det är värt att flytta fram stämman för att göra det möjligt för så många medlemmar som möjligt att delta. 

Kallelse till stämman skickas ut 4-6 veckor i förväg.  

Motioner: om du har några ärende du önskar få behandlade vid stämman tänk på att dessa ska lämnas in skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!