Efter ett beslut på årsstämman har webbokningen av tvättstugorna permanentats. Dessutom har tvättiderna som webbokas utökats till att även innefatta tiden 16:00 – 19:00.

Detta börjar gälla från och med den 1 juli. Har du redan bokat en tvättid under juli månad på tavlan i tvättstugan? Se då till att boka den på hemsidan. Nytt är också att du nu kan boka tid till tvättstugorna redan på hemsidans första sida efter att du loggat in.

Här är bokningskalendern.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!