Mäklarinformation

Här presenteras en sammanställning av information och länkar till andra delar av webbplatsen med information avsett för att underlätta för mäklare vid förmedling av objekt. Informationen är sammanställd baserat på ett urval av vanliga frågor från mäklare till föreningen. Om du är mäklare och saknar några uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Signalen 1 ligger i stadsdelen Frösunda i Solna.

Föreningens kontaktperson vid överlåtelser är sittande styrelseordförande.

Överlåtelsehandlingar

Föreningen har (per 2023-11) gått över till Fastums digitala hantering av överlåtelsehandlingar.

Mäklare inkommer med handlingarna direkt till Fastum genom att följa instruktionerna på mäklarbilden.

Fastum | Mäklarservice

OBS! Handlingarna ska inte längre skickas via fysisk post till föreningen.

Pantförskrivningshandlingar

Skickas direkt till vår förvaltare Fastum AB.

Fastum AB
Att: Brf Signalen 1
Box 904
751 09 Uppsala

Fastigheten och byggnaderna

Föreningen är tämligen ung och byggnaden färdigställdes löpande under 2005. Entreprenaden överlämnades löpande från byggherren NCC och garantibesiktning genomfördes under våren 2007. Föreningen äger själv fastigheten som byggnaden står på. Fastighetsbeteckningen är Befästningskullen 11. Föreningens hus är byggda utmed Anders Lundströms gata och har 4 huskroppar. Föreningens adresser är Anders Lundströms gata 9, 11, 13 och 15.

Fastigheternas energideklarationer hittar du här

Lägenheter

Föreningen har 90 lägenheter. De 90 bostadsrättslägenheterna är modernt utformade. Lägenheterna har balkong, terrass eller uteplats i markplan. Många golvytor i lägenheterna är parkettbelagda. Alla lägenheter är som standard utrustade med tvättmaskin och torktumlare samt komfortvärme i badrum.

Föreningsstadgar

Föreningens stadgar är tillgängliga att ladda ner som PDF-dokument, se denna sida.

Årsredovisning

Föreningens årsredovisningar finns tillgängliga för nedladdning som PDF-dokument, se denna sida.

Utdrag ur medlems- och lägenhetsregister

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare Fastum. Utdraget som Fastum därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

 • Lägenhetsstorlek- rum och yta
 • Andelstal
 • Årsavgift
 • Förmögenhetsvärde
 • Preliminär elavgift
 • Ägare och ägarandelar
 • Panthavare och pantsättningsdatum
 • Tidigare överlåtelser
 • Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. CraftTech Sverige AB anlitas för skötsel av föreningens tomt och planteringar. Den tekniska förvaltningen samt lokalvård sköts av CEMI.
Vissa andra serviceleverantörer anlitas för till exempel hissunderhåll.

Månadsavgifter – Planerade ändringar och utsikter

Årsavgiften tas ut periodiserat per månad. Beslut om eventuella höjningar tas i samband med det budgetmöte som hålls i november varje år.

Överlåtelse- och Pantsättningsavgifter

Föreningens ekonomiska förvaltare Fastum tar ut överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Föreningens lånebild

Föreningens låneportfölj framgår av årsredovisningarna.

Juridiska personer

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna. Juridiska personer kan därför ej bli medlemmar i föreningen.

Ägarandelar

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet. Styrelsen har beslutat att föräldrar får köpa lägenhet till vuxna barn under förutsättning att det vuxna barnet äger minst 10% av lägenheten.

Gemensamma utrymmen

Föreningen har följande gemensamma utrymmen:

 • 2 tvättstugor
 • 4 cykelrum
 • 2 utrymmen för barnvagnsförvaring
 • 1 övernattningslokal vilken går att hyra av föreningsmedlemmarna
 • Garage- och parkeringsplatser

Föreningen har ett garage med 47 platser samt en parkering med 50 öppna parkeringsplatser. Kötid för p-plats/garageplats är 1-2 år. Mer information om garage, köstatus och parkeringsmöjligheter i övrigt i området finns under Garage och parkering.

El, vatten, värme och ventilation

I månadsavgiften ingår vatten, värme (fjärrvärme) och ventilation.

Elförbrukning avläses månadsvis och föreningen fakturerar medlem för förbrukad el i efterhand.

Sedan mitten av 2020 har föreningen egen produktion av el via solpaneler på våra tak.

Kabel-tv

Tele2 levererar digital-tv till föreningen. Kanalpaket Medium 8 Favoriter (och Tele2 Play) ingår i månadsavgiften för bostadsrätterna.

Bredband – Internet

Föreningen har installerat bredband i alla lägenheter (250 Mb/s) med Ownit Bredband. Kostnaden inkluderas i den ordinarie månadsavgiften. Högre hastighet på bredbandet går att få mot avgift.

Renovering

All renovering ska anmälas till och godkännas av styrelsen. Det enda undantaget från denna regel är om renoveringen enbart innefattar målning och tapetsering.

© 2024 Brf Signalen 1 - Ditt hem i Frösunda, Solna

Logga in med dina användaruppgifter

eller    

Glömt dina uppgifter?

Create Account

Behöver du en kod? Kontakta oss!